02\<\04\>\ مهر\<\/\04\>\

چرا اغلب شخصیت‌های والت دیزنی بدون مادر هستند؟

چرا اغلب شخصیت‌های والت دیزنی بدون مادر هستند؟ از جمله اتفاقات شایع در فیلم ها و سریال های کارتونی دیزنی این است که شخصیت اصلی فیلم اغلب والدینی ندارد و از هر …