11\<\44\>\ مهر\<\/\44\>\

نحوه ساخت انیمیشن تلویزیونی (قسمت دوم)

نحوه ساخت انیمیشن تلویزیونی (قسمت دوم) مطالعه قسمت اول انیمیتیک و رنگ بعد از این که تهیه کنندگان تخته سیاه کامل شده داستان را تأیید کردند, زمان ساختن انیمیتیک فرا …