09\<\47\>\ مهر\<\/\47\>\

نحوه ساخت انیمیشن تلویزیونی (قسمت اول)

نحوه ساخت انیمیشن تلویزیونی (قسمت اول) فرایند تولید یک برنامه زنده تلویزیونی سرراست است. نویسنده ها با نوشته هایشان می آیند. هنرمندان متن را مقابل چند دوربین و مخاطبان داخل …