03\<\17\>\ مهر\<\/\17\>\

اسکلت ‌های COCO و چالش بزرگ برای پیکسار

اسکلت ‌های COCO و چالش بزرگ برای پیکسار انیمیشن Coco «کوکو» که محصول مشترک شرکت پیکسارو دیزنیاست، مخاطبان را به دنیای مردگان خواهد برد و در آن ‌جا، قرار است تا …