08\<\23\>\ مهر\<\/\23\>\

شکل گیری لوگوی برخی استودیو های انیمیشن سازی

شکل گیری لوگوی برخی استودیو های انیمیشن سازی بسیاری از ما از زمان کودکی با استودیوهای فیلمسازی بزرگ و لوگوهای آن ها آشنا بوده ایم زیرا معمولاً هر فیلمی که در …