01\<\09\>\ اردیبهشت\<\/\09\>\

انیمیشن های ایرانی شرکت کننده در جشنواره انسی ۲۰۱۸

سه انیمیشن ایرانی به نام های «آقای گوزن»، «روبی و جوجه ها» و «بدو رستم بدو» در جشنواره معتبر انسی امسال (۲۰۱۸) حضور خواهند داشت. آقای گوزن استاپ موشن «آقای …