سر فصل های دوره “پایتون مقدماتی” (محیط: پایتون):

 

 • * کار با اعداد صحیح، اعشاری و مختلط
 • * اشیا، متغیرها و انواع داده ای
 • * مفاهیم حافظه
 • * استفاده از توابع
 • * برخی از توابع از پیش ساخته شده (abs، min، max و …)
 • * تابع dir
 • * استفاده از Help
 • * بولین ها و شرط ها
 • * رشته ها
 • * نمایه سازی و برش رشته ها
 • * لیست ها
 • * دستور for
 • * دستور if
 • * دستور while
 • * دستورهای و continue
 • * دستور else حلقه ها!
 • * استثناءها و مدیریت آن ها
 • * تعریف توابع
 • * نوشتن توابع کاربردی
 • * پیاده سازی الگوریتم ها
 • * جستجو و مرتب سازی
 • * توابع بازگشتی
 • * عبارت های lambda
 • * دستور pass
 • * تعریف کلاس ها
 • * متد __init__
 • * سطوح دسترسی در پایتون
 • * مجموعه ای از اشیا
 • * دیاگرام کلاس
 • * رابطه مشارکت
 • * رابطه وراثت
 • * ارث بری چندگانه
 • * چندریختی در برنامه نویسی شی گرا
 • * استفاده از ماژول ها
 • * ماژول math
 • * ماژول random
 • * اندازه گیری کارایی برنامه
 • * اجرای ماژول ها به عنوان اسکریپت
 • * تعریف ماژول ها
 • * مجموعه ها
 • * دیکشنری ها
 • * توپل ها
 • * تابع zip
 • * پشته ها
 • * صف ها
 • * دستور del